Školení

Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečného zboží

Realizujeme školení osob podílejících se na přepravě nebezpečného zboží dle kapitoly 1.3 Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí.

Tato kapitola definuje rozsah a uplatnění školení týkající se osob, které jsou zaměstnanci účastníků přepravy nebezpečných věcí, a kteří musí být vyškoleni o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně.


 

Cena školení za osobu je 1200,-Kč včetně DPH, při objednávce nad 5 osob získáváte slevu 10%

Zobrazit informace o on-line školení ADR 1.3

 


Školení probíhá dle následujících osnovy:

Všeobecná část

 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů

 • základní ustanovení přepravy nebezpečných odpadů

 • základní ustanovení o chemických látkách

 • vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ( dohoda ADR ) a její přílohy A a B v platném znění

Specifická část

 • průvodní doklady a jiné dokumenty použité při přepravě nebezpečných věcí

 • hlavní druhy nebezpečí, třída, klasifikační kódy, obalové skupiny

 • UN kód, Kemler kód, bezpečnostní značky

 • obaly a jejich použití

 • použití vozidel při přepravě nebezpečných věcí - druhy vozidel a jejich konstrukce

 • povinná výbava ADR a označování vozidel a kontejnerů

 • vyňatá, omezená a podlimitní množství nebezpečných látek a předmětů

 • pravidla zákazu společné nakládky, manipulace s kusy a bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce a uložení nebezpečného nákladu

Bezpečnostní část

 • pokyny pro případ nehody ( první pomoc, základní znalosti používání ochranných prostředků a hasících přístrojů, použití prostředků pro ochranu životního prostředí a bezpečnost silničního provozu )

 • skladování nebezpečných látek a předmětů

 • základy bezpečnosti práce a požární ochrany

 • vysoce rizikové nebezpečné věc i a bezpečnostní plány

Školení k zajištění souladu přepravy lithiových baterií

Pro odesilatele zboží obsahující lithiové baterie v tzv. vyjmutém množství poskytujeme odborné školení k zajištění souladu přepravy lithiových baterií se sekcí II příslušných balících instrukcí níže

UN3480 Baterie lithium-iontové 965 (sekce II)
UN3481 Baterie lithium-iontové balené se zařízením 966 (sekce II)
UN3481 Baterie lithium-iontové obsažené v zařízení 967 (sekce II)
UN3090 Baterie lithiové kovové 968 (sekce II)
UN3091 Baterie lithiové kovové balené se zařízením 969 (sekce II)
UN3091 Baterie lithiové kovové obsažené v zařízení 970 (sekce II)

Školení probíhá dle následující osnovy

 • všeobecné požadavky na přepravu lithiových baterií ve vyjmutém množství

 • omezení pro kapacitu baterií/článků

 • požadavky balení dle balících instrukcí 965 – 970

 • značení a popis kusů

 • požadavky na dokumentaci

 

 

 

 

V těchto oborech doporučíme a zrealizujeme školení na míru Vašim požadavkům.