Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad obecně

Nebezpečný odpad je takový odpad, který má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat a při manipulaci s ním hrozí nějaké nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat stejně jako se smíšeným komunálním odpadem, nelze ho spalovat, recyklovat ani ukládat do otevřených skládek.

Specifikace nebezpečného odpadu

Mezi nebezpečný odpad patří látky, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří například toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, ekotoxicita atd.

Likvidace nebezpečného odpadu

Potřebujete zajistit likvidaci nebezpečného odpadu? Neváhejte nás kontaktovat! Poskytneme Vám komplexní informace o legislativních požadavcích a připravíme nabídku včetně cenové kalkulace.

Zajistíme pro Vás kvalifikovanou likvidaci všech druhů nebezpečných odpadů včetně

  • přistavení přepravní jednotky

  • nakládky

  • vážení na místě

  • odborného poradenství

  • přípravy dokladů ILNO, ELPNO

  • vlastní likvidace nebezpečného odpadu

Dále Vám zajistíme sběr a svoz kapalných odpadů, odpadů ze zdravotnických zařízení, elektroodpadu, bioodpadu a gatroodpadu, sanaci ekologických zátěží, úpravu odpadů biodegradací a solidifikací, likvidaci autovlaků, pneumatik, ostranění černých skládek a energetické využití odpadu ve spalovnách

V případě konkrétní poptávky nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře níže.

Zeptejte se nás