Balení

Zajištění specifických požadavků na balení, značení a dokumentaci zásilek obsahujících nebezpečné zboží, je základním předpokladem pro úspěšné podání zásilky k přepravě.

Obaly určené pro balení nebezpečného zboží podléhají přísným kritériím zkušebních testů v souladu s mezinárodními předpisy, které definují konstrukci a kapacity těchto obalů a současně i technické požadavky na odolnost těchto obalů. Pro každou látku či předmět jsou také přesně definovány množstevní limity na jednotlivá balení a s tím spojené požadavky zápisu na přepravní dokumentaci.

Potřebujete odeslat zásilku obsahující nebezpečné zboží a nevíte jak zásilku správně zabalit? Nejste si jisti, zda Vaše zásilka obsahuje nebezpečné zboží? Nebo jste od svého obchodního partnera obdrželi zásilku vykazující znaky nebezpečného zboží a potřebujete ji přeposlat dál? Napište nám, vyhotovíme nabídku balení dle Vámi požadovaného druhu přepravy.

Zabalíme Vaše zásilky dle mezinárodně platných předpisů upravujících přepravu nebezpečného zboží leteckou, pozemní i námořní cestou.

Jako hlavní zdroj informací slouží Bezpečnostní list nebo-li MSDS ( Material Safety Data Sheet ), který je zároveň nezbytnou součástí dokumentace provázející zásilku při přepravě.

Pro zpracování nabídky balení potřebujeme Bezpečnostní list / MSDS přepravované látky nebo předmětu a následující informace:

  • název látky nebo předmětu ( obchodní název, technický název )

  • množství látky nebo předmětu ( v jednotkách dle povahy zboží )

  • rozměry originálního obalu ( d / š / v )

  • adresa odesilatele

  • adresa příjemce

  • jméno a tel. kontakt osoby odpovědné za zásilku